2019. május 5., vasárnap

Magdaléna

Kép: Pixabay

Az őrzött, minden kényelemmel ellátott lakóparkok befolyásos lakóiknak köszönhetően a városok központjaivá váltak. Ahogy fejlődtek és gazdagodtak az itteni közösségek, úgy szegényedtek el a falakon kívül élők.
A Kék Város egyike volt a régió legelső lakóparkjainak. Vezetői – ahogy a világtörténelem minden vezetője – abban bíztak, hogy az ő mikroviláguk, fejlett infrastruktúrája és külkapcsolatai révén megvédi őket mindentől még akkor is, ha a Föld nagyrésze a felmelegedés következtében lakhatatlanná válik.
És úgy tűnt, igazuk van. Mert hiába nyelte el az óceán egymás után a szigeteket és a part menti országokat, és hiába sivatagosodtak el egyre nagyobb területek Európa szívében is, a biztonságos Kék Város élt, virult és fejlődött.
Itt lakott Magdaléna Mond, első osztályú tiszt, akit alig harminc éves kora ellenére már a Lélekmentő Intézet élére neveztek ki. Magdaléna magas volt, karcsú. Sötétbarna haját általában kontyba tűzte, és ha kilépett a lakásából, mindig divatos kosztümöt viselt. A zuhanyzójából sosem fogyott ki a víz és sosem tapasztalta még az áramszünet nehézségeit.  Nem ismerte sem az éhséget, sem a szomjúságot. Még nem volt beteg. Az iskoláit lélekmentő diplomájának megszerzéséig bentlakásos intézetekben végezte. Munkába állása óta minden hétköznap ugyanakkor kelt, zuhanyozott, reggelizett. Majd dolgozni indult a földalatti vonaljáraton. A fülke ajtaja mindig ugyanakkor nyílt ki, ő mindig ugyanakkor szállt be, és ugyanabban az időpontban lépett ki az irodájába vezető folyosóra.
Ma hajnalban azonban nem a programozott bioébresztője ébresztette, hanem egy különös, kissé nyomasztó álomból menekült az ébrenlétbe. Első páciense látogatta meg: egy hosszú, fehér hajú és fehér szakállú öregember.
A főnökei könnyű esetnek gondolták ezt a békés, törékeny vénembert, de ő azóta sem tudta elfeledni mélytüzű szemét és bársonyosan meleg, gyengéd hangját.
A szerencsétlen öreg hamarosan a földalatti urnacsarnokba került, de Magdaléna tanulásra képzett agya megőrizte meseszerű szavait, és valódi kilétét elfedő nevét:  Wilfred testvér. Az öreg csodás történeteket mesélt a Grálról, melyből egy Jézus nevű legendás tanító ivott. Úgy hitte, egy napon mindenki ott áll majd a maga Grálja előtt, de csak kevesen lesznek képesek felismerni a lehetőséget. Amikor megtudta, hogy a fiatal doktornő neve Magdaléna, áhítattal suttogta: „Mária Magdolna, magzatával a szíve alatt, maga az élő Grál.”
Ez a találkozás segített Magdalénának megérteni, hogy könnyebb kezelni a körüllakókat, ha elfogadja babonás hitüket. Munkája kezdetén nemcsak a hitvilágukat, de elhanyagolt külsejüket is elképesztőnek találta. A városlakók a maguk nemében tökéletesek voltak. Hiszen az ellenőrzött táplálkozás, a rendszeres orvosi felülvizsgálatok és a gondosan kikísérletezett kozmetikumok a testi kellemetlenségeket már rég kiküszöbölték. A városi férfiak és nők egészségügyi okokból epiláltatták a testüket. A genetikának és a kisebb korrekciós műtéteknek köszönhetően csak a hóbortos különcök viseltek szemüveget. Nem voltak sebhelyes, forradásos, kopasz és ősz hajú emberek.
Magdaléna legújabb páciense ezzel szemben egy borostás arcú, félhosszú, szőke hajú harmincöt év körüli férfi volt, egy tipikus körüllakó, a legveszélyesebb fajtából, a radikális földvédők közül való. Sötétkék, rövidujjú kezeslábast viselt, mint az átnevelősök mind. Szürkés zöld szemét a vele szemben álló törékeny nőre szegezte, arcán régi forradások és friss sebek látszottak.
Magdaléna alig tudta titkolni meglepetését. A földvédők általában megtagadták az átnevelést, inkább letöltötték a büntetésüket, és visszatértek a városon kívülre. A férfi által aláírt virtutext azonban ott lebegett az asztala felett, a szoba közepén. Magdaléna rápillantott a páciens nevére: Del War. Felvett név volt, akárcsak egykor Wilfred testvéré…
– Üdvözlöm, Del – mondta barátságos mosollyal. – A nevem Magdaléna Mond. Tudom, hogy már nem először kínáljuk fel a lehetőséget az átnevelésre, Ön azonban sosem fogadta el. Örülök, hogy most mégis vállalta. A beültetett chip nem akadályozza semmiben. A városőrök ennek segítségével követhetik a mozgását, és jelez, ha elhagyja a kijelölt területet. Az én feladatom, hogy az első néhány hónapban segítsem a beilleszkedését.
A férfi egykedvűen fogadta Magdaléna szavait, és a kiléptetés alatt sem mutatott semmiféle érzelmet.

Néhány órával később az okkersárga mozgójárdáról beléptek egy kicsi, fehér csempével borított helyiségbe. Magdaléna az üzlet hátsófalánál álló fülke felé terelte Delt, közben elhaladtak egy multiképernyő-asztal és néhány fotel mellett.
– Menjen be a fülkébe, álljon meg nyugodtan, és a második hangjelzés után ki is jöhet – bíztatta Magdaléna a férfit, aki szó nélkül engedelmeskedett.
Magdaléna mosolyogva várta odakinn, majd az asztalhoz kísérte.
– Üljön le!
Del hamarosan a képernyőn látta viszont magát, öltönyben, sportruhában, alsóneműben.
– Most beütjük a rendelés számát annak, ami tetszik magának, és egy-két nap múlva kiszállítják – magyarázta Magdaléna.
– Én ezt nem tudom kifizetni… – tiltakozott a férfi rekedten.
– Nem olvasta el a virtutextet a szerződéssel, mielőtt aláírta? Hitelt kap, amit törleszt, ha majd munkába áll nálunk.
Úgy tűnt, Magdaléna kedvessége hatással volt Delre, mert egész barátságos hangon szólalt meg újra:
– Hol vannak az eladók? 
– Az exkluzív üzletekben dolgozik még egy-egy, de a ruhagyáraknak nem éri meg embereket alkalmazni ilyen technika mellett. A bevásárlóközpontokban vannak kirakatok, ha azok érdeklik.
Del a fejét rázta.
– Hazamehetnék? – kérdezte.
Magdaléna az utazófülke állomásra kísérte, és odavezette a megfelelő járgányhoz.
– A közösségi szállás őrei már várják és elmagyaráznak mindent. Holnap délelőtt találkozunk, sétálunk egy kicsit a városban.

Egy bevásárlóközpont kávézójában ültek, Del a vízesést nézte. Egy pillanatra mintha fájdalom villant volna a tekintetében. Halk, tépelődő szavait alig lehetett érteni:
– Ahogy a lezúduló víz zuhan alá a mélybe, az a szabadság, az álmodás.
– Ezek szerint fürdött már természetes vízben – állapította meg Magdaléna csodálkozva.
– Igen, odakinn –  a férfi valahova nagyon távolra nézett, mintha a végtelenen túl látná álmai zuhatagát. Magdaléna megsajnálta:
– A víz a medencében csak félméteres, a zuhatag pedig hologram, sajnálom.
Del vállat vont, arca kifejezéstelen lett. Magdaléna apátia közelinek érezte az állapotát. Tapasztalatból tudta, milyen veszélyessé válhatnak az ilyen alakok, ezért folytatta a beszélgetést:
– Mit is mondott ott a hűtőpultnál, mikor a készételeket megmutattam?
– Színes gumi – a férfi vállat vont. – Igazán úgy néznek ki, ne haragudjon. Maga is ezt eszi? Itt ehetne rendes ételt. Nem hiszem, hogy nem tudná megfizetni. Gyümölcsöt, igazi húst, zöldséget. A vadasparkban gyakran ettem szabad tűzön sütött krumplit, sőt néha az erdészek hoztak vadhúst is…
Kicsit felélénkült, és az éjszakai erdőről kezdett mesélni. Képszerűen, szinte költőien.  Magdaléna maga előtt látta a csillagos eget, hallotta a fák széltől susogó lombját, a bagoly huhogását, és más éjjeli állatok neszeit.
Rövid hallgatás után újra faggatni kezdte a férfit:
– Van családja?
– A szüleim.
– Feleség, gyerek?
– Nincs feleségem, és túl sok gyereket láttam meghalni… Akkor hoztak ide először, amikor inhalátort loptam a vadas park gyógyszertárából, egy kisfiúnak – Del arcán megrándult egy izom. Hátradőlt a széken, karjait  összefonta a mellkasán. Magdaléna világosan értette a testbeszédet, és látta a szemén, hogy bezárkózik. Nem akarta lerohanni. Ő is hátradőlt, és a vízesést nézte.
– Megkaptam az aktája kivonatát… Fiatal volt még, lázadó kamasz… Akkor mindannyian túlzásokba esünk, mert még nem látjuk reálisan az életet… – próbálkozott kicsivel később.
– És maga azt hiszi, hogy már látja? – kérdezte a férfi cinikus hangsúllyal.
– Ismerem a jogaim és a kötelességeim.
Del felsóhajtott.
– Mit akarnak tőlünk?
– Hagyják abba a szabotázsakciókat, Del! Ezzel nem segítenek magukon, nekünk pedig egyértelműen ártanak. A földvédők nagy része hasznos tagja lehetne a társadalomnak.
– Igen?! – a férfi tekintete dühösen villant, de aztán szinte súgva kérdezte: – Mire használnának bennünket, azon kívül, amire most?
Magdaléna meghökkent.
– Nem értem, Del. Ön évekkel ezelőtt önként vállalta, hogy részt vesz néhány kísérletben, és ezért elengedték a büntetése nagy részét.
– Igen – bólintott kimérten a férfi.
– Úgy gondolja, hogy valaki nem volt korrekt Önnel szemben?
Látszott, hogy Del uralkodni próbál magán, de a tekintete újra elárulta. Magdaléna kihasználta pillanatnyi megingását, az asztal szélére támasztva a kezét, kissé előre hajolt.
– Láttam a tesztjeit, átlagon felüli az intelligenciája.
– Talán ezért nem maradtam itt eddig. – Del újra a gúny páncélja mögé bújt. Az első páciens volt, akinél Magdaléna képtelen volt irányítani a beszélgetést. Mintha a férfi pontosan tisztában lett volna ezzel, nyugodt hangon beszélni kezdett:
– A biztonságos városok csak tovább melegítik a Föld légkörét, az édes víz pedig egyre kevesebb… Már a XXI. század elején nyilvánvalóvá vált, hogy az embernek újra kapcsolatot kell teremtenie a természettel, hiszen a Föld segítségért kiált. De sokan még most sem képesek ezt megérteni, pedig hamarosan már késő lesz.
– Ezek idejét múlt gondolatok. A Kék Város és a többi elszigetelt oázis jelentik az egyetlen reményt az életben maradásra! – tört ki Magdaléna.
– Ha rajtam múlik, mutatok Önnek egy igazi oázist – Del arcán különös mosoly jelent meg, közben kinyúlt és megsimogatta Magdaléna kezét. A nő zavartan bámulta a férfi napbarnított ujjait.
– Maga szeretne családot, gyerekeket? – kérdezte aztán Del hirtelen.
– Én kisbabát várok, Del – Magdaléna megrettenve kapta a szája elé a kezét, és hátradőlt a fotelben.
– Micsoda? – Del is visszahúzódott.
Néhány pillanatig mindketten hallgattak. Aztán mintha már nem is tudná, miért van ott, Magdaléna kiöntötte a szívét:
– Anyám harmadosztályú tiszt volt. A jó képességű gyerekeknek kiváltságok járnak, de ő az alacsony beosztása miatt nem adhatott meg nekem mindent, ezért bekerültem a rendszerbe. A szerencsésebb gyerekek akár tíz-tizenöt éves korukig is az anyjukkal maradhatnak. Én már ma is elég komoly pozícióban vagyok ahhoz, hogy jó sokáig együtt maradhassunk.
– És az apa?
– Egy gyermeknek semmi szüksége arra, hogy két ember testi vonzalomra épülő, bonyolult kapcsolata akadályozza a fejlődésben, és károsan befolyásolja a jövőjét – Magdaléna újra a vízesést nézte.
Del követte a tekintetét, lágy hangon szólalt meg:
– Azt hiszem, mi sosem fogunk egyetérteni, de a vízesést legalább mindketten szeretjük. Maga segít nekem eligazodni ebben a világban, cserébe elviszem egy oázisba.
– Ha a chip alapján megtalálják, azonnal megölik, Del.
– Ne féljen! Van egy barátom, aki képes átállítani a rendszert. Senki nem fogja észrevenni, hogy elhagytam a várost.
– Ezt a rendszert nem lehet átállítani, Del. Itt nőttem fel, sosem tapasztaltam egyetlen műszaki hibát sem.
A férfi mosolygott.
– Néha vannak csodák, de ha mégsem… Cserébe a kis kalandért, teljesítené az utolsó kívánságom?
Magdaléna megrökönyödve nézett rá. Del rendületlenül folytatta:
– Nem akarom, hogy a hamvaimat egy fémkazettában őrizzék lenn a város mélyén, ahogy a nagyapámét. Vigyen ki innen.
Magdaléna képtelen volt válaszolni. 
Az elkövetkező napok során egyre többször kerítette hatalmába az a zavarba ejtő felismerés, hogy nem Delnek, hanem neki van szüksége új ismeretekre az életről és a világról.
Egy ilyen veszélyes pillanatban elfogadta a férfi ajánlatát. S bár hirtelen döntését rögtön megbánta, büszkesége és a feltámadó kalandvágy nem engedte, hogy visszalépjen. 

Amikor a tóhoz értek, Magdaléna csak Del hosszas győzködése után vetkőzött fehérneműre. A sziklákról alázuhanó víz megijesztette és lenyűgözte. A férfi a vállára tette a kezét, és a füléhez hajolt. A nő megborzongott forró leheletétől.
– Ez az utolsó tiszta víz a környéken, bár inni már ebből sem lehet. Vastag, természetes sziklaréteg alkotja ezt a medencét, ami megakadályozza, hogy túl sok káros anyag szivárogjon át a talajból a vízbe.  Élvezze a fürdést – súgta Del, és magára hagyta…

Magdaléna fázott és félt, de az aláhulló víz minden rosszat kimosott belőle. Mintha ezer tűvel szurkálták volna a testét. A zuhanykabin illatos és egyenletes hőmérsékletű vize sosem váltotta ki belőle ezt a különleges, borzongató érzést. Már jó ideje álldogált a lezúduló víz alatt, derékig a tóban. Az illatok bódítóak voltak, élesek, szinte bántották az orrát, égették a tüdejét. A levegő élt. Rezgett körülötte minden: a fák levelei, a fű. A napfény hihetetlenné tette a színeket, a zöld mély volt, és a virágok szinte világítottak a fűben.
Nem tudta mennyi idő telt el, mikor kilépett a víz alól. Széttárta a karjait, a hűs szellőtől megborzongott, de még ez is örömet okozott a számára. 
Távolról gépek zaja jutott el hozzá, botladozva indult a partra a holmija felé. Kétségbeesetten kapkodta magára a ruháit.  Már teljesen felöltözve, nyirkos ruhában, víztől csöpögő hajjal álldogált a parton, amikor feltűntek a városőrség járművei. Összehúzta magát, két karját összefonta a melle előtt, és felkészült a legrosszabbra.
– Szerencséje van, doktornő – mondta kedvesen a tiszt, aki elsőként ért oda hozzá.
Magdaléna zavartan nézett rá, előre nyújtotta a kezét. Törvényszegése miatt bilincset várt, de a városőr gyengéden megfogta az ujjait. A többiek is mosolyogtak. Aggódva méregették.
– Nem bántotta? Valóban csak kitette magát a homokfutóból?
Magdaléna, semmit nem értve könnyes szemmel bólogatott.
– Ne féljen! Már minden rendben van, többé nem bánthatja. Az elrablóját egy mesterlövészünk leterítette.

Magdaléna egy kerítés nélküli, öreg téglaház előtt állította le a kis homokfutót. Ahogy kiszállt, egyik karjával magához szorította a fémdobozt, aztán az ajtóhoz sietett és bekopogott. Három hét telt el azóta, hogy a városőrök hazavitték. Azóta küzdött, hogy teljesíthesse Del kérését. Felkereste minden hivatali ismerősét, akinek valaha szívességet tett. És végül sikerült…
Ősz hajú, vékony asszony nyitott ajtót. Csodálkozva nézett az elegáns, fiatal nőre, aki így szólt:
– Jó napot! A nevem Magdaléna Mond.
– Hát, maga az? – az idős asszony elmosolyodott, a kezét nyújtotta.
– Ráchel Delano vagyok. Del mesélt magáról. Miután elvitte a tóhoz, hazajött elbúcsúzni.
– Elbúcsúzni? – Magdaléna elsápadt. Kezében megremegett a fémdoboz. Sután az asszony felé nyújtotta, aki elképedve nézett rá.
– Engedélyt kértem a Tanácstól, hogy a terápia részeként elbúcsúztathassuk néhány régi társával, aztán inkább elhoztam…
– Del? – kérdezte Ráchel, és a dobozért nyúlt, szemét elfutotta a könny.
– Tom! – kiáltotta.
Magas, széles vállú, szürkülő hajú férfi jelent meg az asszony mögött.
– Na, mi van? – kérdezte.
Ráchel a férjére nézett.
– Ő Magdaléna, és elhozta Delt – az asszony megsimogatta a doboz tetejét. Tom Delano egy pillanatra mintha elfelejtett volna levegőt venni, megmerevedett, aztán Magdalénára nézett:
– Kérem, jöjjön be!

Röviddel ezután Magdaléna Tommal üldögélt a teraszon, míg Ráchel vacsorát készített. A fiatal nő a száraz, szomjazó kertet figyelte, míg a férfi beszélt:
– Hárman voltak jó barátok, a vadőrök mellett dolgoztak a vadas parkban. Hal öccse asztmás. Kiürült az inhalátor, és ide a gyógyszertárba nem szállítottak. Ezek a bolondok betörtek a vadas park gyógyszertárába. Persze elkapták és az átnevelőbe szállították őket. Csak tizenhét évesek voltak, fél évet kaptak, tárgyalás nélkül. Az átnevelő kórházából hoztam ki a fiam, és a két karomban vittem el egy jó baráthoz, a maga városában. Nem mertem hazahozni az anyjához. Del ikertestvére hat éves volt, amikor eltemettük… Először csak aludt, félálomban, kiskanállal próbáltuk itatni. Ételt nem fogadott el és nem beszélt. Nem voltak komoly sérülései, de csontsovány volt. Csak hónapokkal később, amikor a földvédőkhöz csatlakozott, akkor mesélte el, mi történt. Ő volt a XX. századi fogoly. Huszadik századi vallatási és kínzási formákat próbáltak ki rajta. A többiek a történelem más részét kapták… Ők nem élték túl. Amikor másodszor elkapták, mivel együttműködött, három év után elengedték – Tom hangjában a gúny és a harag keveredett.  – Kísérleteztek rajta, hogy a városlakókat gyógyíthassák.  Egy ideje már érezte, hogy beteg…– a férfi sóhajtott. – El tudja képzelni, mi várt volna itt rá gyógyszerek és segítség nélkül? Amikor elfogták és megvizsgálták, akkor közölték vele, hogy menthetetlen. Ha lett volna reménye, sosem egyezik bele az átnevelésbe.
Magdaléna hallott már az emberkísérletekről és a visszaélésekről, de a Kék Város, általa ismert, tiszta, steril és gondoskodó képével mindez összeegyeztethetetlen volt. Milyen sötét titkokat őrizhetnek még azok az urnák a város mélyén?
Elszörnyedve, kétkedve nézett Tom Delanora, de a férfi kifejezéstelen arccal hallgatott.
Ráchel jelent meg mellettük, Magdaléna vállára tette a kezét.
– Mindjárt sötét lesz... Töltse itt az éjszakát. Holnap reggel Tom majd elkíséri a kapuig.

A levesből és kenyérből álló vacsora után Tom Del szobájába vezette Magdalénát.
Az ütött-kopott íróasztalon egy régi számítógép állt, olyan, amit Magdaléna még az egyetemen használt.  A falakat térképek, fényképek és  rajzok borították.
Magdaléna figyelmét egy különös, páros rajz vonta magára a Földről és egy hozzá hasonló bolygóról, melyen azonban több volt a sziget és a földrész.
– Ez melyik bolygó?
Tom nevetett.
– Ez a Föld, a XXI. század elején. Akkor még nem borította el ennyi sós víz és sivatag, egy élhetőbb világ volt. A fiam és a társai azért harcolnak… – Tom hangja elcsuklott. – Del hitt benne, hogy a romlás még megállítható… Álmodozó idealista volt, akárcsak az apám, Wilfred testvér…
Magdaléna egész testében megremegett, a torka elszorult, és ekkor meghallott egy hangot, mely egyszerre volt szép és félelmetes.  
– Mi ez? – kérdezte. 
– Ez a templomunk harangja – válaszolt Tom. Úgy tűnt, meglepte, hogy a vendég még sosem hallott harangszót.

Magdalénát a multiképernyő jele ébresztette szunyókálásából. Az első pillanatban azt hitte, még mindig Del szobájában van. Aztán rájött, hogy hazatérte után, a saját kanapéján ismét elnyomta az álom. Előrehajolt. Érintése nyomán egy hozzá hasonló, szabályos arcú, kontyos nő jelent meg a képernyőn.
– Magdaléna, óriási hibát követtem el! – mondta zavartan.
– Beteg a babám? – Magdaléna alig kapott levegőt.
– A baba jól van. Csak a donor… Ne haragudj, nem tudtam, hogy ismerted, a kapcsolat még nem szerepelt a nyilvántartásban. Állandóan elmaradnak a frissítésekkel. A donor nem rég meghalt, kiadták a hamvait. Amikor a naplót ellenőriztem, akkor láttam, hogy te vetted át.
Magdaléna megszédült, hátradőlt a kanapén.
– Del? – suttogta.
– Néha az átnevelősöktől is vesznek mintát… Tizenhét éves volt akkoriban, tökéletesek voltak a tesztjei, és még jóképűnek is találtam. Ezért választottam neked.  De ha kiderül, hogy ismerted, a Tanács… Elő kell, hogy jegyezzelek…
– Lia, nem lehet valahogy eltüntetni…
– Nem, Magdaléna! Sajnálom. Majd kicsit később újra próbálkozunk. A Szép Jövő Intézet természetesen minden felelősséget és költséget vállal.
Magdaléna elhűlve hallgatta barátnője szavait.
– Mikor jössz be? Jobb lenne minél előbb. Túl leszel rajta, és elfelejted az egészet. Még nála is szuperebb donort keresek, ígérem.
– Kösz, Lia, elrendezem az ügyeim és felhívlak.
– Egyetlen napról van szó.
– Jó, Lia, hamarosan hívlak.
Magdaléna kikapcsolta a multiképernyőt, és a hasára csúsztatta a kezét.
– Elviszlek innen, kicsim, elviszlek – suttogta, és a könnyei végigfolytak az arcán.

Magdaléna azonnal megírta a lemondását, de a levél elküldését csak másnapra, a munkaideje kezdetére időzítette. Összepakolta a legszükségesebb dolgait, és útra kelt. Az őrök tekintetének kereszttűzében lépett ki a Kék Városból a sötét éjszakába. Amikor a hatalmas fémlapok visszacsúsztak a helyükre, dermesztő csend borult rá. Tudta, még órákig kell gyalogolnia, hogy elérje Tom Delano házát, ezért nem sietett. Ahogy az ég alja világosodni kezdett, kicsit enyhült a szorongása, és amikor távolról meghallotta a templom harangját, már mosolyogni is tudott.

(A novella a Végtelen Mezők Vándora kötetben jelent meg nyomtatásban.)

2019. április 22., hétfő

A zene és a karakterek

Hogy a zene(hallgatás) és a belőle merített erő, inspiráció milyen fontos számomra, akkor tudatosult bennem igazán, mikor egy időre kimaradt az életemből, pontosabban, mikor újra a mindennapjaim része lett. Szabadidőmben “válogatás nélkül” hallgatok rock és metal számokat, időnként klasszikus vagy népzenét, világzenét. Amikor írok, akkor azonban tudatosan választok előadókat, zenekarokat, általában a metal zene különböző alműfajaiból. Mást hallgatok, ha fantasy-t írok, és mást ha realisztikusabb történetet, mást a csatajeleneteknél, és mást a romantikus részeknél. Ha javítok, vagy “odafigyelős” szakaszhoz érek egy-egy kéziratban, akkor kerülöm a kedvenceimet és az új számokat, mert elterelik a figyelmem a szövegről. A gitárszólók teljesen megakasztanak.
Szeretem a jó magyar rockot, de mivel jól értem a szöveget, nem tudom írás közben hallgatni, mert arra figyelek, “sajnos” már néhány angol nyelvű dallal és énekessel is így vagyok... Többszöri átdolgozás után félretettem legutóbb befejezett regényemet, de tovább foglalkoztatott a karakterek sorsa, így mostanában sokat jegyzetelek a folytatáshoz.
A zene még a különböző karakterek közötti (nézőpont)váltásoknál is segítségemre van. Ha egy szereplő habitusának, hangulatának vagy helyzetének megfelelő zenét hallgatok, könnyebben felszínre hozom az érzéseit, árnyalhatóbbak lesznek számomra a tulajdonságai. Egy hozzá illő dallal az adott szereplő könnyebben átveszi a helyét az előtte készülő jelenet domináns karakterétől.
I. karakter (J.V.B.)
Exodus: A Good Day To Die
https://www.youtube.com/watch?v=bZMvyUi48Mk&list=RDbZMvyUi48Mk&start_radio=1
Disturbed: Down with the Sickness
https://www.youtube.com/watch?v=G19UqSnNuO8
Black Label Society: In This River
https://www.youtube.com/watch?v=6eK3sd7XcX0
az árnyalatok kedvéért
Blacktop Mojo: Underneath
https://www.youtube.com/watch?v=XykyL7PKe7I
Kép: Pixabay, Dalszöveg: saját
II. karakter (Franky)
Alter Bridge: Cradle To The Grave
https://www.youtube.com/watch?v=yOP0xDHnFxA
Alter Bridge: In Loving Memory
https://www.youtube.com/watch?v=qcQ3iegpZTc
Extreme: More Than Words
https://www.youtube.com/watch?v=UrIiLvg58SY
az árnyalatok kedvéért
Betraying the Martyrs: Let it go
https://www.youtube.com/watch?v=HtkGluLhnGU

2019. március 20., szerda

Körforgás

A tavaszi nap-éj egyenlőség alkalmából egy korábbi versem:

Körforgás

az élet vágya
ott remeg minden kipattanó rügyben egy végtelen akarat hamvas rétek lánya virágot csókolni szerelmét befogadni várja a tavasz a nyarat a gyümölcsöt érlelő őszben beteljesül majd az örök körforgás hideg télben a fehér paplan alatt születésre vár egy aprócska mag

Forrás: Pixabay

2018. szeptember 28., péntek

Vendégszerző - Diana Soto


Először is szeretném megköszönni Erikának, hogy bemutatkozhatok nektek! Költőnek és drámaírónak vallom magam, ám a regényírás ugyanúgy érdekel (de ez titok). Eddig öt könyvem jelent meg, s most a hatodikból fogom megosztani az első felvonás első színét.
A Csak a bolondok boldogok című drámám különlegesre sikeredett. Keverednek benne a régi drámaírók technikái a mai modern időkkel. Így jön, hogy a Pákozdi család pont olyan kütyü-függő, mint Te és Én.
Munkáimat (a regényeken kívül) az Underground oldaláról tudod beszerezni, mivel célom, hogy ne a fióknak írjak, és hogy minél többen olvassanak verset és drámát.

Diana Soto 

 Facebook oldal és Blog


1. felvonás

I. SZÍN
A színpad bal sarkában konyhaszekrény, előtte egy asztal négy székkel, az asztalon gyümölcskosár. A falon óra, negyed tízet mutat. A színpad jobb sarkában ajtó, mellette főkapcsoló és tükör. A színpad elején, a jobb sarokban tévészekrény, rajta egy tévé, vele szemben ülőgarnitúra és fotel. A fotel mellett állólámpa. Pákozdi úr kényelmesen ül, nézi a tévét. A lámpa fel van kapcsolva. Pákozdiné belép a színpadra hálóköntösben, telefonnal a kezében.Pákozdiné
Micsoda reggel, hallom szavát a szélnek,
suttogás ez, mint a tovatűnő évek,
hallom, ahogy dobog csendes ablakomon,
jaj, én neveletlen, drágám, ne vedd zokon.
Hogy aludtál?
Pákozdi úr a tévét nézi.
Pákozdiné
Szandi éjjel ért haza, ó, az én lányom.
Elveszett ő, mint egykori ifjúságom.
Éjszakákban él, mikor alszunk, ő virraszt,
nem ad hírt magáról. Hol találok vigaszt?
Pákozdi úr a tévét nézi.
Pákozdiné
Az Észbukon fiatalokat keresnek,
Elemér megtalálná, amit szerethet.
Jót tenne neki a mozgás és a munka,
egyre inkább a szobájának a foglya.
Szegényke, alig látom.
Pákozdi úr a tévét nézi. Pákozdiné a telefonját nyomkodja, majd a tükörhöz megy és készít magáról több képet.
Pákozdiné
Automatikus...
Nem.
Klasszikus...
Nem.
Mély...
Nem.

Emlék...
Ez sem.
Legyen komor, legyen a szürkeárnyalat!
Már csak valami mélyen szántó gondolat...
"A nehézségeinkből tanulni lehet."
Tökéletes. Feltöltés alatt...
Papa kerekesszékben be. Pákozdiné nem néz fel a telefonjából, Papa a színpad elejére gurul.
Papa
Bezzeg az én időmben élt a tisztelet.
Nem hagyták magára a szegény öreget.
Vigyáztak rá, mindig hallgattak szavára,
nem számított, a kölköket nyakon vágta.
Pákozdiné
Elhallgasson, Papa!
Papa
Bezzeg az én időmben kellett a tanács.
S amikor nem volt a közelben senki más,
az édes szülőket ők magukhoz vették,
szerették őket. Hallod, lányom? Szerették!
Pákozdiné
Szerették, szerették, mondod te, de minek?
A mai világban ugyan ki érti meg,
hogy a régi képeken lévő ráncos arc,
az egy múltból származó kötelező kudarc.
Papa
Kudarc. Az vagyok. De nézz rám, és meglátod,
hogy biz
ony élet nélkül nincsen fájdalom,
fájdalom nélkül
soha nem lesznek könnyek,
a könnyek nélkül pedig nincsen megnyugvás,
csak mi, az öregek, testükben meggyötörtek.
Pákozdiné
Ahogy remény nélkül nincsen halál,
s halál nélkül nincsen ember.
Bár foglalkozna a maga dolgaival…
De úgyis rájön egyszer.
Papa
Az elmúlás végül megöleli fiát.
Ám a néma sorban állsz te is, vigyázz.
Pákozdiné a tükörhöz sétál. Többféle pózba áll, míg el nem készíti a tökéletes fényképet.
Pákozdiné
Boldog e kép, s nagy a hazugság,
mely mögötte áll.
Csak én érzem, hogy e szempár
segítségért kiabál?
Egykor, régen, valamikor, hatalma
volt a szónak,
de most meghurcolják azokat,
kik hangosan szólnak.
Tán fessem fel a falakra, amit
legbelül érzek?
Tegyek róla, hogy gyorsan
véget érjenek az évek?
Hogyan kiáltsak hát?
Hiába, az élet mostoha,
a gyermekeimért nem adom fel soha.
Hallod?
Soha!
Pákozdi úr
Egy kis tükörtojást kérek.
Pákozdiné
(félre) Majd az Annácskával.
Merre lehet az a lány?
Tudja, hogy minden reggel itt a helye,
s hírét sem vettem jó ideje.
Pákozdi úr
Két tojásból, s mellé egy szelet kenyeret.
Pákozdiné
Ennek a képnek az Észbukon a helye!
Pákozdiné a telefonjába bámul. Szandi be. A konyhába megy, vizet tölt, iszik.
Pákozdiné
A legjobbkor, mint mindig. Beszéljünk, drágám,
láttam egy videót, s terjed, mint a járvány.
Dühös zenéje, akár a sebzett bika,
melynek nem kell többé kardtól tartania.
Szinte láttam, ahogy prüszköl, dobbant hármat,
s fájt a tudat, hogy téged magával ránthat.
Nem értem, hogy az ember minek megy oda,
ki szenvedni akar, annak ott a kaloda.
Szandi
Túl nagy fontosságot kerítesz neki.
Pákozdiné
Azt láttam, hogy a lányomat a kamera túlságosan szereti.
Szandi
Egy barátnőm vette fel az egészet.
Pákozdiné
Különös, különös, barátnő férfihanggal.
Ebben némi hazugságot érzek.
Szandi
Amit csak akarsz.
Pákozdiné
Mégis milyen beszéd ez?
Szandi
Ha zavar, akkor ne lájkold be minden képem.
El.
Pákozdiné
Teljesen megzavarsz. Mit csináljak, te lány,
lépj ki a hálódból, családod hazavár.
Repülj. Az embernek lehetnek szárnyai,
fáradozásod egyszer még megáldatik.
Figyeld a csendet, tud regéket mesélni.
Mondott szavakat nem lehet kicserélni.
Tanulj. Mindenki ül, járni tanulni kell.
Álmodj, amíg tudsz, míg felnőtt nem leszel.
Nem is olyan régen vállamra borultál,
mit meg nem adnék, hogy újra ráboruljál.
Pákozdi úr
Egy pirítós is jöhet mellé.
Pákozdiné
Valamit titkol.
Érzem.
Nem lennél, mint apja az én segítségem?
Pákozdi úr csatornát vált.
Pákozdi úr
Kezdődik a műsor, erre vártam egész héten.
Hogy a gyermek takargatna valamit, kétlem.
Láttad az Észbukot, se új posztok, se új képek...
Pákozdiné
Ez az, amitől a leginkább félek.
Eltűntek a bájos arcok, a feszes ruhák,
mások élői mutatják, hogy éjszakákat táncol át.
Pákozdi úr
Fokhagyma helyett tegyél inkább rá lekvárt.
Pákozdiné
Most a lányod vagy a hasad?
Pákozdi úr
Tanításra idő mindig marad.
Viszont éhes most vagyok.
Papa
Bezzeg az én időmben fontos volt a tisztelet.
Nem tehette, amit akar, semelyik gyerek.
Meglátod még, leányod bajt hoz a házra,
híre miatt biz' fiad is megjárja.
Pákozdiné
Már megint kezdi, Papa?
Maga maradjon csöndben!
Ez az én házam, s mit tennem kell,
én kell, hogy eldöntsem.
Pákozdi úr
A reggelim hol van?
Pákozdiné az órára néz. Tíz óra. Átmegy a konyhába, nekidől a pultnak és a telefonon ír.
Pákozdiné
Itt a reggeli ideje.
Leveszi a köntöst, felvesz egy kötényt, odalép a tükörhöz, fényképet készít.
Pákozdiné
Lám, minden pillanat lehet örök,
mily hatalmas az internet, végtelen körök,
aki egyszer besétál, biz' eltéved benne.
Ezek a Minótauroszok... Bár fonalam lenne!
Legalább ez a kép élő, eleven.
Hol lehet Annácska?
Még elmegy a reggelem.
Elemér be, fülében fülhallgató.
Elemér
Ma a szobámban eszem.
Pákozdiné
Elemér, beszéltem a tanároddal, s arra kért,
vegyelek rá, hogy tűzzél magad elé némi célt.
Elemér előveszi a telefont és zenét vált.
Pákozdiné
Fiam.
Elemér a konyhaszekrényből kivesz egy tálat, majd a hűtőhöz megy.
Pákozdiné
Fiam?
Elemérhez lép, vállára teszi a kezét.
Elemér
Mi van?
Pákozdiné
Elemér, tanulás helyett megint játszol.
Föld hívja Elemért, édesanyád hiányol.
Elemér
Nem játszok.
Pákozdiné
Akkor mit hívsz úgy, hogy élet?
Elemér müzlit önt a tálba tejjel, majd az ajtó felé megy.
Elemér
Mint már mondtam, zenélek.
Pákozdiné
Mikor veszed észre, hogy nem vagy gyerek,
s ebben a családban érettségiig van helyed.
Elemér ránéz, kivesz a fiókból egy kanalat, majd kivonul.
Pákozdiné
De kihez is beszélek.
Papa
Nagykorúság kéne, de a munka büdös,
így lesz az emberből örökre kölyök.
Pákozdiné
Ebben a családban én vagyok az egyetlen,
aki hajlandó frissíteni az állapotát?
Honnan tudjam, hogy mit csinálnak odaát?
Papa
Úgy hívják, hogy audiológia.
Kérhetek időpontot holnapra.
Pákozdiné
Talán, ki tudja, sokat kérek.
(Pákozdi úrhoz) Lehalkítanád a tévét, kérlek?
Pákozdi úr lehalkítja a tévét. Kopogás hallatszik.
Pákozdiné
Megyek!
Ez csak az Annácska lehet.
Papa
Sosem gyógyul meg, ki belül beteg.
Pákozdiné kinyitja az ajtót, Anna be. Ebben a pillanatban a lámpák elsötétülnek, a tévé kikapcsol.
Szandi, Elemér egyszerre a színpad mögül
Anya! Anya!
Elment az áram!

Diana könyvei

 Csak a bolondok boldogok - hamarosan!

Köszönöm, Diana Soto!


A bejegyzés keresztblogolás keretében készült.

Résztvevő blogok:
Diana Soto
Cornelie C. G. bemutatkozása Velencei Rita blogján
(folyamatban...)

2018. január 20., szombat

Kozlovszky Réka: Ne hagyd a hajnalt!


Kép: Pixabay


Ne hagyd a hajnalt
Elmúlni ölelés nélkül
Mert a Nap többé nem kel fel
Hideg lesz örökké
Fekete seregek jönnek
És vér borít be mindent

Ne hagyd a hajnalt
Elmúlni nevetés nélkül
Mert a Hold többé nem kel fel
Sötét lesz örökké
Csak Halálmadarak szállnak
És gépek roncsolnak szét

Ne hagyd a hajnalt
Elmúlni szerelem nélkül
Mert nem lesz többé csillagos ég
Csak csend lesz örökké
Bíbor homokot fúj a szél
És mérget sodor a víz


Ne hagyd a hajnalt!

(2017. április 11.)

A dal címe egyben a regény címe is.


2018. január 19., péntek

Kozlovszky Réka: Kalandra fel!

2017 áprilisában csak egy játéknak indult...

Egy szép Indian Chief Vintage motornak is jut szerep a regényben.
Forrás: Wikipedia commons
 Folytatódott egy pályázati próbálkozással, egy félkész, kidolgozatlan anyaggal...

Twister Média Kiadó Bekezdés pályázat a legjobb 15 között
Most van egy regény kézirat és tíz rock dalszöveg...

Egy rövid részletben bemutatom nektek J. V. B. -t azaz Joshua Vernon Bradfordot és a regény további két főszereplőjét, Petit és Gittát.

– Peti – suttogta Gitta, és az utcára mutogatott. – Azt hiszem, ő lesz az – már szaladt is ki a konyhából, az asztalon hagyva az öntözőkannát. Peti az udvaron érte utol, Gitta a fekete kovácsoltvas kapu innenső oldaláról nézett fel az utcán álló magas, motoros ruhás alakra.
– Hi, I’m Josh!  – mondta az érkező, miután levette a bukósisakot. Peti kissé megkésve biccentett, mert első pillanatban meghökkent a dús és hosszú gesztenyebarna szakáll láttán, ami eltakarta a férfi arcát és motoros dzsekije gallérját is. A szakállánál sötétebb barna vállig érő haját eredetileg hátraköthette, de sok tincs már kiszabadult. Hátán nyersbőr tokban egy gitár függött.
Úgy tűnt, Gitta nem sok hajlandóságot mutat arra, hogy beengedje, a köszönést egyáltalán nem viszonozta, sőt meg sem mozdult, bénultan állt, kezével a kilincsen. Peti nem látta még így ledermedni a húgát, és kíváncsi lett az arcára.
A csend hosszúra nyúlt. A férfi közben levette a kesztyűjét, és beletette a bukósisakba. Végigsimított nagy bajuszán. Szinte minden ujján vastag ezüstgyűrűk csillogtak, és mindkét kézfején tetoválás látszott. Peti megfogta a húga vállát.
– Bocsánat! – dadogta a lány, és félreállt az útból. Peti elfordította a kulcsot, kinyitotta a kaput.
– Te vagy Pete? – kérdezte a vendég angolul, és a kezét nyújtotta.
Peti bólintott. Miközben kezet ráztak, már látta, hogy a szemben lakó hatéves ikerfiúk a saját kerítésük mögött lökdösődve a sötétkék Indian Chief Vintage-t csodálják.
– Peti – jött meg végre Gitta hangja. – Tüntessük el innen gyorsan, mert két percen belül a fél utca el kezd füvet nyírni, vagy kerítést festeni, és még a macskákat is kiviszik sétáltatni. – Gitta udvariasan Josh-ra mosolygott, aki viszonozta a mosolyt, bár nagy bajusza eltakarta a felsőajkát és a szájszegletét.
– Nekem is elmondod, miről van szó? – kérdezte angolul, most már határozottan látszott a mosolya.
– Gyere be! – intett felé Gitta, angolra váltva. Amikor Josh a kapun belül volt, a lány sóhajtott. A gimnáziumi évek kezdetén lett elege a környéken élőkből. Az utca néhány idősebb lakójának hatására a szomszédok úgy viselkedtek, mintha egy nagycsalád lennének, vagy legalábbis valami tábor, ahol ébresztő, takarodó és még őrszem is van. Órákon belül mindenki tudta, ha valaki elveszítette az állását, vagy összeveszett a párjával, netán egy távoli rokona kórházba került, sőt azt is, milyen betegséggel. Így nem volt meglepetés, hogy az amerikai rendszámú, szegecselt bőrüléses és oldaltáskás nagymotorral érkező vendég az utcára csalta a közvetlen szomszédokat.  

2018. január 14., vasárnap

Végtelen Mezők Hétvége - Moly Tag

Book Tag moly.hu módra, melyre T. C. Lang hívott meg.

Az év utolsó hónapjai elég zsúfoltak voltak, ezért elmaradt ez a Tag, most kicsit évzáró/évkezdő jelleggel töltöm ki.

1. Melyik könyvet jelölted be utoljára olvasottként?
Tihanyi István (Nemere István): Háromszor három halál

2. Mi az aktuális olvasmányként bejelölt könyved?
Robert Graves: A Vitéz Belizár
Cornelia Funke: Igraine Ohnefurcht
Arnon Grunberg: Tirza
Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön
Fabian Lenk: A keresztes lovagok ezüstje
Brittainy C. Cherry: Tűzeső

3. Milyen könyvet adtál hozzá utoljára a várólistádhoz?
Jean-Jacques Antier: Déli-tengerek foglya
4. Milyen könyvet tervezel a legközelebb elolvasni?
F. Scott Fitzgerald: Azok a szomorú fiatalok

5. Használod a csillagozás értékelési rendszert?
Igen, de nem szívesen, mivel szubjektíven, abszolút az adott hangulatom szerint értékelek. Ha hármasnál jobbat nem tudok adni, vagy ha nem az én világom a könyv, akkor nem is használom.

6. Részt veszel valamilyen kihíváson?
Idén egyelőre egyre nem jelentkeztem, de tavaly többön is részt vettem, és még maradt ebből egy teljesítendő.
  • Agy/idegesítő olvasás
  • Olvassuk el Urbánszki László- Ördögfattyú című könyvét!
7. Használod a kívánságlistát?
Igen.

8. Milyen könyvet fogsz venni legközelebb?
Amibe beleszeretek, vagy ajándékkönyvet, ki tudja...

9. Van kedvenc idézeted? Melyik idézetet kedvencelted utoljára?
Nincs.

10. Kik kedvenc szerzőid?
Murakami Haruki, Leon Uris, Milan Kundera, etc.

11. Csatlakoztál valamilyen zónához?
Néhányhoz. Pl.: Minden, ami metál :)

12. Min változtatnál a moly.hu oldalán?
Kedvelem a moly.hu-t, és nem érzem magam illetékesnek, hogy változtassak.

13. AniTiger kérdése: Mik azok a frisseidben, amikre azonnal rákattintasz, és mi az, amit ha olyan a kedved, akkor lazán leszűrsz?
Nincs olyan sok a frissben, hogy szűrni kéne, de mások ismerősnek jelöléseit gyakran kihagyom.
 
14. K_A_Hikari kérdése: Mi az első dolog, amit megnézel egy másik moly adatlapján?
Hogyha Nickneve van, az igazi neve vagy a Facekbook oldala alapján ismerős lehet-e máshonnan is.

15. M_Annie_99 kérdése: Miért kezdted el használni a moly.hu-t?
Úgy emlékszem, egy íróismerős javaslatára kezdtem el. Elsősorban, hogy információkat szerezek könyvekről és hogy rendszerezzem az olvasmányaimat.

16. Penzesaliz kérdése: Mit szeretsz a legjobban a moly.hu-ban?
Egy helyen rendelkezésre állnak a könyvek alapinformációi.

 17. Ana_blogger kérdése: Hány új – Molyon megismert – könyvet olvastál el, mióta regisztráltál?
Keveset, a könyvtárból válogatok elsősorban.

18. KrenczNóra kérdése: Mi a neve a legutóbbi Polcnak, amit létrehoztál?
Gyerkőcnek, gyerkőccel olvasva.

19. T. C. Lang kérdése: Befolyásol az értékelés írásában, ha a könyv szerzője magyar, és olvashatja a művéről írt gondolataidat, vagy ugyanolyan kíméletlenül fogalmazol, mint ha külföldi lenne? Emberként (a szélsőséges helyzeteket hagyjuk) mindenki tiszteletet érdemel , aki a világ elé tárja a gondolatait, még ha irodalmilag értéktelennek tartja is az olvasó, amit írt az illető. Nem teszek különbséget a szerzők között. Ha kíméletlenül kellene fogalmaznom, inkább nem értékelek. Néhány kihívásnál feltétel volt az értékelés, ilyenkor, ha nem tetszett a könyv, igyekeztem virágnyelven fogalmazni.


20. Bogár Erika kérdése: Bekapcsolódsz, ha vita alakul  ki valamelyik zónában, ahol tag vagy, vagy inkább csendben figyeled az eseményeket?

2018. január 1., hétfő

2017 - az apró csodák éve

2014-ben kifordult tengelyéből a világom, újra kellett építenem magam, és nagyon sok dolgot a környezetemben. Ha hasonló cipőben jársz, azt mondom, ne add fel! Gyűjts erőt és sok türelmet, de tarts ki! Elmúlt 2017, és úgy érzem, lassan beérik a változás. Akárhogy is számolom, ez bizony több, mint három év... Szóval türelem!
Nem tudom, valóban vannak-e csodák, ha igen, mekkorák; és úgy vélem, emberi szinten nincs tökéletesség, és nincs örök boldogság, de vannak boldog pillanatok, amik átsegítenek az utánuk érkező nehézségeken. Az elmúlt évben sok boldog pillanatban volt részem, melyeket megőrzök, és erőt merítek majd belőlük az esetleg elkövetkező nehezebb időszakokban, amikből már nem egyet megéltem és átvészeltem, remélve, hogy lesz jobb. Akár egy óriáskeréken, egyszer lent, egyszer fent...


Apró csodák

Több mint hetven könyvet olvastam el a múlt évben. Voltak közöttük meglepőek, lenyűgözőek és kevésbé érdekesek, de mindet szívesen forgattam. A dologhoz hozzátartozik, hogy jó ideje nem nézek televíziót, és online is csak néhány filmet láttam, extra kevés alvással beérem, és buszra várva is olvasok.

Szomorú, csendes évek után végre újra szól a rock - rengeteg zenét hallgatok, és gyakran táncolok.


A Győri Antológia Közösség Győr Művészetéért Díjat kapott.


Bakonybélben, a Győri Antológia Közösség műsora után, Réka útja című novellámat a közönség egyik kedves tagja elkérte.

Alkalmam volt személyesen találkozni különböző rendezvényeken Interneten megismert új emberekkel, írókkal - barátaim is vannak már közöttük. Köszönöm! 
(Bocsássák / Bocsássátok meg, hogy nem sorolok fel név szerint mindenkit, de félek, kihagyok valakit! 😊 💜)

Olvass hazait! - blog

Tanulom elengedni többek között (a civil életem nem-e blog tárgya 😉) a könyves problémáimat: a csalódásokat a könyvpiaci szereplőkben; a tiszteletlen, személyeskedő, nem építőjellegű kritikákat, blogbejegyzéseket, etc.
Személyes jellegűre szűkítettem a könyveimmel kapcsolatos (marketing) tevékenységet. A  könyves csoportokban kiszálltam a ringből, és felvettem a csendes megfigyelő attitűdöt, nagyon tanulságos kaland, és kevesebb sérüléssel jár. De azért... "Hasta la vista, Baby!"


Több éves kihagyás után elkezdtem és "majdnem" befejeztem egy új (nem fantasy) regényt, ami jelenleg a javítás stádiumában van.
Ezzel az írással - álnéven - túljutottam egy kiadó regénypályázatának első fordulóján. 

Milk and "Honey" - mert tejjel és mézzel szeretem a kávét...

2018? 

Jádeszív és még egy  J.
  Az újévi kívánságom, fogadalmam: ... 

Balázs Fecó-Keresztes Ildikó: A csönd éve volt...

 Sikerekben (csodákban) gazdag, boldog új évet kívánok!


(Képek: Pixabay, Molnár György, Olvass hazait blog)