2017. január 14., szombat

Romantika a nem romantikus könyvekben


Forrás: Pixabay

Már sokszor írtam arról, hogy nem szeretem a (csak) romantikus könyveket. A történelmi regények, az akció és kalandkönyvek, a thrillerek, westernek és a fantasy az, ami a legközelebb áll hozzám. Ezekben a történetekben számos gyönyörű, könnyes, szívszorító szerelmi történet bújik meg. Most leírok néhány idézetet, és csak a bejegyzés végén írom oda, milyen könyvben találhatók, pár szóban azt is megosztom veletek, miről szól az adott könyv.

1. "S amint így állt hajadonfőtt, a megváltó pillanat kiteljesedésével, amint a kalapács utolsó dallamos visszhangja is elszállt az embertömeg lármájában, Neale mélyet lélegzett.
Idegen kéz siklott az övébe - puha kis reszkető kéz. Neale mozdulatlanul állt, mint egy kődarab... Nem álom, nem képzelődés, nem beteges bódulat. Érezte a meleg húst - a gyöngéd kereső ujjakat, majd a vér lüktetését, a remény, az élet és szerelem taktusában... Allie Leet."

2. "Kitty Fremont egyedül maradt Ari Ben Kánaánnal ezen a különös helyen. Az első nyugalmas pillanatban eszmélt csak rá teljességgel a történtekre. Megállt Ari ágya mellett és lenézett rá.
– Te jó Isten! – suttogta. – Mit művelek én? – Hosszú hónapok küzdelme, minden gondosan fölépített ellenállása összeomlott egyetlen őrült pillanat alatt, amikor csak azt érezte, rohannia kell a férfi betegágyához. Most megrettent attól, milyen hatalma van fölötte Arinak."

3. "...Kegyelmednek is megmondom, hogy hálátlan vagy s ama szegénykére nincsen gondod...
– Quo modo? (Hogyan?)
– Mert – folytatta Zagloba elvonva a lovagot a tűztől –, kegyelmed tulajdon harci kedvének és fantáziájának áldozván, egyre csak verekszik, ő pedig azalatt naponta könnyeiben fürdik, s hiába várja válaszodat. Ezt más meg nem tenné, hanem már régen elküldött volna hozzája, ha  ugyan igaz szerelem lakoznék szívében s szánná szegényke vágyakozását.
– Kegyelmed hát elmenne Barba?
– Akár ma is, mert magam is sajnálom őt.
Jan uram sóvárogva emelte szemét az égre..."

Persze, ahogy írtam, a szerelem csak egy-egy szál, a csaták, politika, intrikák és más izgalmak közepette. 

És a könyvek:

1. Zane Grey: Leányrablás a vadonban - western a vasútépítés és az indián háborúk korából.  
2. Leon Uris: Exodus - történelmi regény a mai (II. világháború utáni) Izrael állam születéséről a MOSZAD megalakulásáról.
3. Henryk Sienkiewicz: Tűzzel-vassal - történelmi regény a lengyel-kozák háborúk idejéből.

Valentin napra talán hozok még ilyen kis finomságokat. Van bőven izgalmas könyvem, édes-bús romantikával.