2017. december 8., péntek

Végtelen Mezők Hétvége - Fények tánca


A Fények tánca az első történet Tullia világából... 2001-es dátum szerepel a file “Részletei” között. Az Őrző-t 2006 táján kezdtem el, hogy elmeséljem Tullia legendás királyának történetét. Részlet a Fények tánca című fantasy regényből:
 
 
"Egy napon eljön a Kiválasztott, és Triar kardjával békét hoz a Végtelen Mezőkre. Ezzel a békével egy nagy király uralma és Tullia virágkora kezdődik." - Belizár felsóhajtott, ahogy visszaemlékezett az álombeli jóslatra. Az elmúlt éjszakán Meola látogatta meg, szinte könyörgött amikor ezt mondta: - Óvakodj a Fény harcosától, aki Triar kardját hozza magával. Belizárnak hatalmában állt megismerni Mia jóslatát, de a megfejtését ő sem tudta. Ehhez még az a tudás is kevésnek bizonyult, melyet évekkel ezelőtt Meola apja osztott meg vele. Az öreg varázsló mindenét a fiatal báróra hagyta. Belizár neki köszönhette, hogy harcokban szerzett sebei azonnal begyógyultak, hogy megismerte azokat a főzeteket, melyekkel uralkodhatott az emberek felett. Ennek a tudásnak a birtokosaként a maga szolgálatába hajthatta a természet erőit. Triar királyról azonban az öreg varázsló is mély tisztelettel beszélt. Ez az ifjú Tullia történelmének hajnalán egy súlyos marlabaleset után, lemondott trónjáról sógora javára és hosszú évekre eltűnt az emberek szeme elől. Elmenekült, mert nem akarta, hogy szánakozzanak rajta és mert úgy érezte, egy olyan ember, aki maga is segítségre szorul, nem vállalhat felelősséget egy ország sorsáért. Kemény munkával, tanulással, kitartással és Miától kapott hatalommal legyőzte testét, és visszatért, amikor a népének szüksége volt rá. Triar kardját csak egy olyan ember veheti a kezébe, aki méltó a nagy király emlékéhez és Belizár tisztában volt vele, hogy attól a férfitól Krón sem tudja majd megvédeni. Még az előtt rá kell találnia Mia küldöttére, mielőtt az megszerzi a kardot...